Przejdź do treści
Strona główna » WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM » Oferta instytutu

Oferta instytutu

D

Doradztwo, szkolenia i usługi biznesowe

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości oferuje doradztwo, szkolenia i usługi biznesowe w zakresie:

zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – identyfikowanie zagrożeń, szacowanie i ocena ryzyka rożnymi metodami, opracowanie rozwiązań doskonalących

zarządzania jakością – produkt, proces, system – projektowanie, wdrożenie, audyt, utrzymanie i doskonalenie rozwiązań

kształtowania ergonomicznych warunków pracy – diagnostyka oraz projektowanie procesów produkcyjnych, audyty ergonomiczne, ekspertyzy dotyczące innowacyjności warunków pracy

zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – analiza, ocena i projektowanie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; identyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy, ocena uciążliwości pracy, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, projektowanie technicznych i organizacyjnych rozwiązań poprawiających warunki pracy i usprawniających procesy pracy

budowania świadomości i wiedzy w obszarze kultury bezpieczeństwa – pomiar poziomu klimatu bezpieczeństwa, pomiar stresu organizacyjnego, programy motywowania do bezpiecznych zachowań (BBS), audyty behawioralne, projektowanie i wdrażanie programów profilaktycznej ochrony zdrowia w pracy

zarządzania personelem i zespołami pracowniczymi – doskonalenie kompetencji społecznych, analiza potencjału kompetencji pracowników, audyt personalny, eksploracja danych i sztuczna inteligencja w modelowaniu zasobów rynku pracy

zarządzania w firmach rodzinnych

Teorii Rozwiązywania Zagadnień Wynalazczych (TRIZ), doskonalenia jakości informacji marketingowej i jakości komunikacji

wykorzystania narzędzi Gray Systems w badaniach

Kontakt: dr inż. Anna Mazur, anna.mazur@put.poznan.pl

A

AWT

Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Akcelerator Wiedzy Technicznej® koncentruje się na przyspieszaniu rozwoju wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej, ale także kompetencji i umiejętności. Ich rozwój nie tylko umożliwia adoptowanie się do ulegających zmianom warunków życia, zapobiega wykluczeniu społecznemu, ale także gwarantuje rozwój gospodarki, decyduje o jej innowacyjności i konkurencyjności.

Realizowane projekty:

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

2010 – 2012

Projekt innowacyjny POKL Działanie 9.2

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej

2010 – 2012

Projekt badawczo-rozwojowy NCBiR

Partnerski Związek Nauki i Postępu

2010 – 2012

Projekt POKL Działanie 4.2

Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

2012 – 2015

Projekt POKL Działanie 9.2

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

2015 – 2018

Program Erasmus+

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

2015 – 2022

Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

Więcej na: www.awt.org.pl

Translate Dict akumyolda.com بت فوروارد betcart وان کیک بت بهترین سایت شرط بندی هتریک بت حضرات وین بت منوتوبت holiganbet nakliyat ev taşıma bovbet