Przejdź do treści

PRACOWNICY

POZNAJ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Małgorzata Sławińska - kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem i Jakością
dr hab. inż.
Małgorzata Sławińska, prof. PP

Kierownik
Zakładu Zarządzania Ryzykiem i Jakością

Magister organizacji i zarządzania przemysłem, doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, doktor habilitowana w naukach technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, profesor Politechniki Poznańskiej.

Jest członkiem Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, członkiem Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział w Poznaniu oraz członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 11 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Specjalista w zakresie użyteczności systemów informatycznych, formalnych metody opisu i optymalizacji procesów interakcji w układzie człowiek-obiekt techniczny oraz diagnozowania i projektowania ergonomicznych miejsc pracy.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
 • Niezawodność człowieka
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Systemy bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki organizacyjnej

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Sławińska M., (2019),  Ergonomic engineering of technological devices, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 129 s.
 2. Sławińska M., (2012), Niezawodność człowieka w interakcji z procesem przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 3. Sławińska M., (2011), Reengineering ergonomiczny procesów eksploatacji zautomatyzowanych urządzeń technologicznych (ZUT), Rozprawy Nr 462, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Beata Mrugalska - kierownik Zakładu Zastosowań Ergonomii
dr hab. inż.
Beata Mrugalska, prof. PP

kierownik
Zakładu Zastosowań Ergonomii

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

Tematyka jej badań jest ukierunkowana na szeroko rozumiane aspekty czynnika ludzkiego w nowoczesnych koncepcjach zarządzania organizacją a także ergonomiczną diagnozę i koncepcję korekty warunków pracy w procesach produkcyjnych.

Od 2018 roku członek zarządu Centre for Registration of European Ergonomists (CREE).Jest członkiem Komisji Ergonomii przy O/PAN w Poznaniu w Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022, a także członkiem Komisji Ergonomii PAN w Krakowie w kadencji 2022-2025.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Ergonomics/Ergonomia
 • Workstation organization and work study
 • Ergonomics, occupational health and work safety, intellectual rights protection
 • Techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy i ocenie ryzyka zawodowego
 • Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1.  Ávila Filho, S., Ávila, J. S., Mrugalska, B., de Souza, N. F., de Carvalho, A. P. M. G., & Gonçalves, L. R. (2021). Decision Making in Health Management during Crisis: A Case Study Based on Epidemiological Curves of China and Italy against COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15)
 2. Mrugalska, B., & Ahmed, J. (2021). Organizational agility in industry 4.0: A systematic literature review. Sustainability, 13(15), 8272
 3. Mrugalska, B., & Stasiuk-Piekarska, A. (2020). Readiness and maturity of manufacturing enterprises for industry 4.0. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 263-270). Springer, Cham.

Ewa Więcek-Janka - kierownik Zakładu Marketingu i Rozwoju Organizacji
dr hab. inż.
Ewa Więcek-Janka, prof. PP

Kierownik
Zakładu Marketingu i Rozwoju Organizacji

Magister psychologii, inżynier zarządzania, doktor ekonomii w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor habilitowana w naukach społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor Politechniki Poznańskiej.

Kieruje Punktem Pomocy Psychologicznej 5P oraz studiami podyplomowymi „Przygotowanie Pedagogiczne” na Politechnice Poznańskiej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Systemów Szarych (PSNSS) (2017- 2021). Jest: członkinią IFR (Inicjatywa Firm Rodzinnych) i (PNTM) Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu; założycielką naukowej sieci badawczej Firm Rodzinnych (FaBerNet); ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego; coachem biznesu w zakresie human resources i budowania strategii marketingowych oraz coachem personalnym w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Była członkiem zespołów projektowego ds. doradztwa zawodowego w Projektach: „Czas Zawodowców” i „Czas Zawodowców BIS”.

Prezentowała swoje badania na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Badania marketingowe
 • Grywalizacja w zarządzaniu
 • Gry decyzyjne
 • Psychologia zarządzania
 • Psychologia konfliktu

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Więcek-Janka E. (2019),  Badania marketingowe: pojęcia, metody, narzędzia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 2. Więcek-Janka E. (2010), Decyzje i gry marketingowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 3.  Więcek-Janka E. (2010), Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 4. Więcek-Janka E. (2006), Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

 

Rafał Mierzwiak - kierownik pracowni Metod Ilościowych i Systemów Szarych
dr inż.
Rafał Mierzwiak

kierownik
Pracowni Metod Ilościowych i Systemów Szarych „GREYlab”

Naukowo zajmuje się zastosowaniem teorii systemów szarych w naukach o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem zagadnień metodologicznych i epistemologicznych. Aktywnie współpracuje z najważniejszymi ośrodkami naukowymi z zakresu teorii systemów szarych.

Obecnie pełni funkcję zastępcy sekretarza generalnego w International Association of Grey Systems and Uncertainty oraz jest członkiem The IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (SMCS) –TC on Grey Systems.

Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych konferencjach, na których prezentował na sesjach plenarnych swoje badania. Jego referaty oraz artykuły naukowe były także wielokrotnie nagradzane przez środowisko badaczy teorii systemów szarych.

W ramach stażu podoktorskiego kierował projektem finansowanym przez China Postdoctoral Science Foundation.

Posiada Certyfikat Europejskiego Ergonomisty .

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy
 • Zarządzanie czasem
 • Trening umiejętności menadżerskich
 • Wprowadzenie do kognitywistyki

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Mierzwiak M., Nowak M. (2020),  Modele decyzyjne w teorii systemów szarych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań
grzegorz dahlke
dr inż.
Grzegorz Dahlke

Kierownik
Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy

Dr inż. Grzegorz Dahlke specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem, modelowaniu zagrożeń i ergonomii. Ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Doktorat obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Od roku 2013 kieruje Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Członek Komisji Ergonomii PAN Oddział w Poznaniu. Członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Specjalizacja naukowa obejmuje zarówno obszar ergonomii, jak i systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Ukończył liczne kursy i szkolenia, jak np.: szkolenia wymagane dla audytorów wiodących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy DNV (Modern Safety Management oraz Safety Lead Auditors); kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu; szkolenie z zakresu oprogramowania PyroSim i Pathfinde.

W pracy zawodowej zajmuje się modelowaniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych, przygotowaniem na sytuacje awaryjne w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, audytowaniem systemów i stanowisk pracy z uwzględnieniem kryteriów zarówno bezpieczeństwa, jak i ergonomii.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

 • Modelowanie zagrożeń
 • Modelowanie skutków zdarzeń kryzysowych
 • Ergonomia
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Dahlke G., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. Modele systemowego zarządzania bhp, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013,
 2. Horst W.M., Dahlke G., Górny A., Horst N., Horst W.F.., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy,  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011,
 3. Horst W. M., Dahlke G., Górny A., Horst N., Horst W. F., Korchut W. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011
icon_people

Pozostali pracownicy

Zobacz listę pozostałych pracowników Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości:

#wartotustudiować #bezpieczeństwo #inżynieriabezpieczeństwa #ergonomia #bhp #kulturabezpieczeństwa #ryzyko #ryzykozawodowe #marketing #e-biznes #jakość #laboratoriumergonomii #systemyszare #higienapracy #systemybezpieczeństwa #grywalizacja #badaniamarketingowe #kognitywistyka #ibij #instytutinżynieriibezpieczeństwaijakości

Translate Dict akumyolda.com بت فوروارد betcart وان کیک بت بهترین سایت شرط بندی هتریک بت حضرات وین بت منوتوبت holiganbet nakliyat ev taşıma bovbet