Przejdź do treści

 

 

Program studiów

 

Efekty kształcenia osiągane przez studenta w poszczególnych latach nauki są opisane w programie studiów.

Efekty – to zdobyta wiedza i umiejętności.

Program – jest odpowiednio przygotowany i na bieżąco aktualizowany, aby student po ukończeniu pierwszego stopnia miał podstawy teoretyczne i praktyczne do kontynuacji studiów na II stopniu lub z powodzeniem mógł podjąć pracę zawodową.

Ukończenie II stopnia studiów pomoże absolwentowi zająć lepszą pozycję na rynku pracy.

I

1. stopień

Zgodnie z programem studiów na Inżynierii Bezpieczeństwa, przez siedem semestrów studiów stacjonarnych I stopnia student uczestniczy w zajęciach:

więcej szczegółów – studia stacjonarne

więcej szczegółów – studia niestacjonarne

Semestr 1

Chemia
Matematyka
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Podstawy ekonomii przedsiębiorstw
Podstawy zarządzania organizacjami
Psychologia społeczna
Szkolenie biblioteczne
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
English Wprowadzenie do techniki
Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych

Semestr 1 – przedmioty obieralne

Badminton
Body & mind
Język angielski
Język niemiecki
Koszykówka
Nauka pływania
Nordic Walking
Pilates
Piłka nożna
Pływanie
Rowery stacjonarne – Ergometr wioślarski
Siatkówka
Siłownia damska
Siłownia męska
Squash
Tenis
Tenis stołowy
Trening funkcjonalny
Wspinaczka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia kompensacyjne

Semestr 2

Analiza ryzyka
Elementy prawa
Fizyka
Informatyka w inżynierii bezpieczeństwa
Normalizacja w bezpieczeństwie
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem
Podstawy zarządzania jakością
Podstawy zarządzania środowiskowego
Statystyka opisowa dla inżynierów
Termodynamika
Zastosowanie materiałów w technice

Semestr 2 – przedmioty obieralne

Badminton
Body & mind
Język angielski
Język niemiecki
Koszykówka
Nauka pływania
Nordic Walking
Pilates
Piłka nożna
Pływanie
Rowery stacjonarne – Ergometr wioślarski
Siatkówka
Siłownia damska
Siłownia męska
Squash
Tenis
Tenis stołowy
Trening funkcjonalny
Wspinaczka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia kompensacyjne

Semestr 3

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
Podstawy organizacji systemów ratownictwa i pomoc przedmedyczna
Podstawy projektowania inżynierskiego
Prawo pracy

Semestr 3 – przedmioty obieralne

Bezpieczeństwo układów zasilania maszyn
Ekologia człowieka
Język angielski
Język niemiecki
Metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Ochrona środowiska
Podstawy obsługi urządzeń elektrycznych
Praktyczne aspekty zarządzania organizacjami

Semestr 4

Badanie wypadków i chorób zawodowych
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń
Ergonomia
Funkcjonowanie systemów produkcyjnych i usługowych
Podstawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 

Semestr 4 – przedmioty obieralne

Bezpieczeństwo transakcji bankowych
Język angielski
Język niemiecki
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Organizacja służb bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
Organizacja, zadania, metody pracy służb BHP
Procesy komunikacji interpersonalnej w inżynierii bezpieczeństwa
Strategie ubezpieczeń społecznych

Semestr 5 

Bezpieczeństwo prac budowlanych
Bezpieczeństwo procesów logistycznych
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Inżynieria jakości 1
Podstawy zarządzania kryzysowego w organizacji
Skutki zagrożeń w systemach produkcyjnych

Semestr 5 – przedmioty obieralne

Analiza systemowa
Inżynieria systemów
Kształtowanie środowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami
Normalizacja i certyfikacja wyrobów
Ocena zgodności wyrobów
Organizacja procesów pomocniczych
Organizacja przygotowania produkcji
Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Semestr 6 

Bezpieczeństwo globalne
Inżynieria jakości 2
Metody i narzędzia marketingowe w bezpieczeństwie
Metrologia i systemy pomiarowe
Modelowanie zagrożeń
Niezawodność człowieka
Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
Praktyki
Środki bezpieczeństwa i ochrony

Semestr 6 – przedmioty obieralne

Patologie środowiska pracy
Zakłady dużego ryzyka
Zakłady zwiększonego ryzyka
Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

Semestr 7

Dobór literatury do pracy inżynierskiej i bazy bibliograficzne
Organizacja szkoleń i zarządzanie zespołami pracowniczymi
Podstawy ochrony przeciwpożarowej
Podstawy organizowania biznesu
Praca inżynierska – projekt zespołowy
Projekt przemysłowy
Seminarium dyplomowe
Współczesne techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy

 

II

2. stopień

Na II stopniu studiów magisterskich aktualnie realizowane są następujące  specjalizacje:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

Od naboru w roku 2025 zakres przedmiotów ulega zmianie i jest dostępny pod linkiem: 

Studia drugiego stopnia – Inżynieria Bezpieczeństwa i Jakości

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

W ramach specjalizacji Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w programie studiów na trzech semestrach są następujące przedmioty:

więcej szczegółów – studia stacjonarne

więcej szczegółów – studia niestacjonarne

Semestr 1

Zarządzanie jakością (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Statystyka opisowa
Matematyczne wspomaganie decyzji
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Projektowanie systemów bezpieczeństwa (E)
Kierowanie (dowodzenie)
Przedmiot obieralny dla specjalności 1
» Psychologia pracy
» Organizacja pomocy psychologicznej
Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych (E)
Organizacja i funkcjonowanie jednostek ratownictwa

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1 (E)
» Higiena pracy
» Choroby zawodowe
Przedmiot obieralny 2
» Ekonomia w bezpieczeństwie
» Komunikacja w bezpieczeństwie
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Zarządzanie jakością
Przedmiot obieralny 3
» Ochrona danych
» Prawo pracy
Przedmiot obieralny 4
» Niezawodność człowieka
» Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Przedmiot obieralny 5 (E)
» Diagnozowanie środowiska pracy
» Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja (E)
Modelowanie skutków zdarzeń kryzysowych

Semestr 3

Seminarium dyplomowe
Praca magisterska
Przedmiot obieralny 6
» Szkolenie i instruktaż
» Pedagogika pracy
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 2
» Bezpieczeństwo w transporcie
» Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych
Przedmiot obieralny dla specjalności 3
» Zarządzanie projektami w przygotowaniu do sytuacji awaryjnych
» Monitorowanie i ochrona infrastruktury krytycznej
Przedmiot obieralny dla specjalności 4
» Systemy informacji przestrzennej
» Gry decyzyjne
Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacji (E)
Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa (E)

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

W ramach specjalizacji Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w programie studiów na trzech semestrach są następujące przedmioty:

więcej szczegółów

Semestr 1

Zarządzanie jakością (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Statystyka opisowa
Matematyczne wspomaganie decyzji
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Projektowanie systemów bezpieczeństwa (E)
Kierowanie (dowodzenie)
Ergonomia w technice
Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy (E)
Przedmiot obieralny dla specjalności 1
» Psychologia pracy
» Etyka ergonomisty

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1 (E)
» Higiena pracy
» Choroby zawodowe
Przedmiot obieralny 2
» Ekonomia w bezpieczeństwie
» Komunikacja w bezpieczeństwie
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Zarządzanie jakością
Przedmiot obieralny 3
» Ochrona danych
» Prawo pracy
Przedmiot obieralny 4
» Niezawodność człowieka
» Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Przedmiot obieralny 5 (E)
» Diagnozowanie środowiska pracy
» Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja (E)
Metody heurystyczne w projektowaniu ergonomicznym

Semestr 3

Seminarium dyplomowe
Praca magisterska
Przedmiot obieralny 6
» Szkolenie i instruktaż
» Pedagogika pracy
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 2
» Ergonomia wyrobów i wzornictwo przemysłowe
» Symulacja i cyfrowe modelowanie człowieka
Przedmiot obieralny dla specjalności 3
» Makroergonomia
» Systemy zarządzania przez ergonomię
Przedmiot obieralny dla specjalności 4
» Współczesne problemy ergonomii
» Analiza piśmiennictwa ergonomicznego
Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacji (E)
Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa (E)

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

W ramach specjalizacji Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w programie studiów na trzech semestrach są następujące przedmioty:

więcej szczegółów

Semestr 1

Zarządzanie jakością (E)
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Statystyka opisowa
Matematyczne wspomaganie decyzji
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Projektowanie systemów bezpieczeństwa (E)
Kierowanie (dowodzenie)
Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 1
» Psychologia pracy
» Etyka auditora
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (E)

Semestr 2

Wychowanie fizyczne
Przedmiot obieralny 1 (E)
» Higiena pracy
» Choroby zawodowe
Przedmiot obieralny 2
» Ekonomia w bezpieczeństwie
» Komunikacja w bezpieczeństwie
Język obcy
» Język angielski
» Język niemiecki
Zarządzanie jakością
Przedmiot obieralny 3
» Ochrona danych
» Prawo pracy
Przedmiot obieralny 4
» Niezawodność człowieka
» Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Przedmiot obieralny 5 (E)
» Diagnozowanie środowiska pracy
» Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja (E)
Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Semestr 3

Seminarium dyplomowe
Praca magisterska
Przedmiot obieralny 6
» Szkolenie i instruktaż
» Pedagogika pracy
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 2
» Ergonomia w projektowniu wyrobów
» Ergonomia w systemach zarządzania bezpiecz. i higieną pracy
Przedmiot obieralny dla specjalności 3
» Auditowanie systemów zarządz.bezpieczeństwem i higieną pracy
» Monitorowanie bezpieczeństwa prowadzenia procesów
Przedmiot obieralny dla specjalności 4
» Ocena efektów wdrożenia ZSZOG
» Przygotowanie i wdrażanie ZSZOG
Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacji (E)
Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa (E)

Chemia
Matematyka
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Podstawy ekonomii przedsiębiorstw
Podstawy zarządzania organizacjami
Psychologia społeczna
Szkolenie biblioteczne
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
English Wprowadzenie do techniki
Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych

Translate Dict akumyolda.com بت فوروارد betcart وان کیک بت بهترین سایت شرط بندی هتریک بت حضرات وین بت منوتوبت holiganbet nakliyat ev taşıma bovbet