Strona główna » KANDYDAT/STUDENT » Kierunek – Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek – Inżynieria Bezpieczeństwa

Epidemia koronawirusa nie pozostanie bez wpływu na rynek pracy. Kryzys ujawnił, które zawody zyskują na znaczeniu i bez których jako społeczeństwo nie będziemy w stanie przetrwać. Niektóre profesje stały się kluczowe dla dalszego funkcjonowania gospodarki w dobie pandemii, a niektóre okazały się zbędne.

Człowiek zawsze żył w środowisku potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek z przyszłością!

I

Inżynieria Bezpieczeństwa

Jak rozumiemy inżynierię bezpieczeństwa
na Politechnice Poznańskiej?

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA to ogół działań techniczno-organizacyjnych podejmowanych w celu identyfikacji zagrożeń oraz szacowania, redukcji i monitorowania ryzyka dla zdrowia, życia, mienia i środowiska.

A ponieważ jesteśmy uczelnią wielkopolską o długoletniej tradycji działania na rzecz lokalnych przedsiębiorstw i szeroko rozumianego biznesu – ścieżki kształcenia naszych studentów opieramy przede wszystkim o zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.
W ten sposób przygotowujemy młodych ludzi do uzyskania konkretnych kwalifikacji
i uprawnień, przydatnych w niemal wszystkich przedsiębiorstwach.