I

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości (IBiJ) połączył specjalistów z obszaru bezpieczeństwa, ergonomii, jakości oraz marketingu na Politechnice Poznańskiej.
Dyrektor: dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska

Dyrektor: dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

Z-ca dyrektora: dr inż. Marek Goliński

W składu instytutu wchodzą zakłady, laboratoria oraz pracownia:

Zakłady:

Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością
Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

Zakład Zastosowań Ergonomii
Kierownik: dr hab. inż. Beata Mrugalska

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji
Kierownik: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

Laboratoria:

Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy
Kierownik: dr inż. Grzegorz Dahlke

Pracownia:

Metod Ilościowych i Systemów Szarych „GREYlab”
Kierownik: dr inż. Rafał Mierzwiak

Główne kierunki badań naukowych i prac wdrożeniowo-badawczych pracowników IBiJ zawierają się w następujących obszarach:

badania nad bezpieczeństwem organizacji

projektowanie ergonomiczne

projektowanie i wdrażanie systemów zapewniania jakości

badania marketingowe

W obszarze zainteresowań poszczególnych zakładów znajdują się następujące aspekty:

Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością:

 • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkolenia dla audytorów wewnętrznych
 • Systemy zarządzania jakością i szkolenie audytorów wewnętrznych
 • Inżynieria jakości oraz wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w badaniach
 • Badanie występowania i zapobieganie chorobom zawodowym
 • Kultura bezpieczeństwa i czynnik ludzki w inżynierii bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe

Zakład Zastosowań Ergonomii:

 • Analiza ergonomiczna i projektowanie procesów pracy i produktów
 • Opracowanie metod oceny pracy
 • Analiza fizycznych parametrów środowiska pracy
 • Metody ergonomiczne w zapobieganiu incydentom
 • Metodologia projektowania ergonomicznego w kontekście starzenia się populacji
 • Badania dobrego samopoczucia pracowników

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji:

 • Analiza potencjału kompetencyjnego pracowników, audyt zasobów ludzkich
 • Zarządzanie wiedzą
 • Rozwój kompetencji społecznych
 • Eksploracja danych i sztuczna inteligencja w modelowaniu zasobów rynku pracy
 • Zarządzanie w firmach rodzinnych
 • Wykorzystanie narzędzi Gray Systems w badaniach
 • Badania kognitywne w e-commerce

W Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości prowadzą swoją działalność Koło Naukowe Progress i Koło Naukowe Ergonomii

Koło Naukowe Progress

Koło naukowe Progress zajmuje się:
– badaniem,
– analizą,
– projektowaniem optymalnych warunków pracy.

Poprzez działalność zyskujemy:
– kontakt z przedsiębiorstwami realizującymi interesujące dla nas procesy wytwórcze,
– możliwość rozwoju w zakresie wyuczonych specjalności,
– możliwość zdobycia praktyk oraz staży, a w niektórych przypadkach – zatrudnienia w zaprzyjaźnionych firmach!

Opiekunowie: dr hab. inż. Marcin Butlewski,
dr inż. Aleksandra Dewicka

Więcej informacji na stronie: https://progress.put.poznan.pl

Koło Naukowe Ergonomii

Członkowie koła naukowego Ergonomii podejmują działania:
– Kursy w zakresie obsługi aparatury pomiarowej wykorzystywanej w diagnozowaniu SWP i środowiska pracy,
– Kursy modelowania symulacyjnego warunków ewakuacji z wykorzystaniem aplikacji Pathfinder, zakończony Certyfikacją kompetencji,
– Udział w działaniach promocyjnych Uczelni,
– Projekt modelu trójwymiarowego nowego budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania w programie Pathfinder oraz analiza warunków ewakuacji dla wybranych scenariuszy organizacyjnych,
– Współpraca z zespołem PUT Motorsport w zakresie ergonomii i badań psychometrycznych,
– Udział i współorganizacja konferencji naukowych,
– Badania ergonomiczności procesów, stanowisk racy i wyrobów.

Opiekun: dr inż. Grzegorz Dahlke

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/KoloErgonomiiPP